Dwa projekty dla gminy Pokój

Prawie 5,8 mln złotych unijnego dofinansowania na dwa projekty otrzyma gmina Pokój. Dziś w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju marszałkowie Andrzej Buła i Stanisław Rakoczy podpisali z wójt Barbarą Zając umowy na realizację projektów w ramach RPO przez gminę.

Pierwszy dotyczy rewaloryzacji obiektów zabytkowych w Pokoju. Jego całkowita wartość to 3,8 mln zł, a unijne dofinansowanie – 3,23 mln zł. Planowane prace obejmą m.in. odbudowę i konserwację ogrodzenia zabytkowego parku w Pokoju oraz elementów małej architektury i budowli na terenie parku, a także działania edukacyjno-informacyjne związane z dziedzictwem kulturowym Pokoju.

Drugi projekt związany jest z utworzeniem centrum ochrony biologicznej w Pokoju. Jego koszt całkowity to 3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 2,55 mln zł.

Gmina zamierza utworzyć centrum ochrony różnorodności biologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego centrum, we współpracy z Uniwersytetem Opolskim będzie także przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza migrujących gatunków na terenie gminy. Dodatkowo zaplanowane są także działania edukacyjno-informacyjne (warsztaty artystyczne i fotograficzne oraz cykl szkleń plenerowych).

Wójt Barbara Zając mówi, że gmina czekała na ten moment 9 lat. – Najpierw staraliśmy się, żeby ten zabytkowy park stał się naszą własnością. Marzy nam się przywrócenie jego dawnej świetności choć w części – mówi. – To bardzo ważny dla nas dzień, bo  to największe umowy, jakie kiedykolwiek podpisywałam jako wójt, przy 16 milionowym budżecie gminy. Ale zadanie jest rozłożone na kilka lat i mam nadzieję, że razem z partnerami uda się nam je zrealizować.

 

Marszałek Andrzej Buła  dodaje, że to kolejne projekty unijne, realizowane w tej gminie. – Powstaje  centrum doświadczania świata w Ładzy w ramach projektu, w którym partnerem jest Zespół Parków Krajobrazowych, są projekty termomodernizacyjne w ramach tzw. strategii niskoemisyjnych. A teraz rozpoczynamy to, co i nam spędzało sen z powiek, a co  może być ikoną i magnesem dla turystów.

Marszałek podkreśla, że dzięki tylu unijnym projektom za kilka lat  gmina znacząco  się zmieni.  –  Ta kompleksowość działań pokaże nową jakość gminy, bo dziś to jest w różnych projektach około 10 milionów złotych unijnego dofinansowania na poprawę infrastruktury. Marszałek Andrzej Buła złożył też na ręce pani wójt gratulacje. – Sięgacie nie tylko po te projekty infrastrukturalne, ale i te niełatwe z Europejskiego Funduszu Społecznego, pomagając potrzebującym, edukując dzieci. W tej małej gminie jest duży potencjał – dodawał.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy