Seminarium pt. „Walidacja i zapewnianie jakości w ZSK dla kwalifikacji rynkowych”- II edycja – w Opolu

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium  pt. „Walidacja i zapewnianie jakości w ZSK dla kwalifikacji rynkowych”- II edycja,  które odbędzie się w Opolu w dniach 18-19.10.2017 r.

Seminarium realizowane jest w ramach projektu: „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

 

Seminarium skierowane jest do podmiotów, które mogą być zainteresowane nadawaniem kwalifikacji włączonych do ZSK, prowadzeniem walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, bądź też zewnętrznym zapewnianiem j​ako​ś​ci nadawania kwalifikacji. Zapraszamy więc przedstawicieli kadry menedżerskiej, nauczycieli, trenerów, asesorów, egzaminatorów, doradców zawodowych lub edukacyjno-zawodowych.

 

Podczas seminarium uczestnicy dowiedzą się:

  • jakie informacje zawarte w opisie kwalifikacji należy wziąć pod uwagę by zaprojektować proces walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji,
  • jakie osoby powinny być zaangażowane w realizację poszczególnych etapów walidacji,
  • czym należy się kierować, dobierając metody, które mają być zastosowane na każdym z tych etapów (w tym metody weryfikacji),
  • jak powinien wyglądać schemat walidacji i jakie informacje powinny znaleźć się w scenariuszu walidacji,
  • jakie elementy składają się na wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji,
  • jak prowadzić ewaluację wewnętrzną w instytucji certyfikującej oraz jakie są cele ewaluacji zewnętrznej, za którą odpowiedzialny jest podmiot zewnętrznego zapewniania jakości.

 

Seminaria prowadzą doświadczeni trenerzy –  eksperci ds. uczenia się,  zaangażowani w projektowanie i wdrażanie rozwiązań instytucjonalnych ZSK w Instytucie Badań Edukacyjnych.

 

Informacje organizacyjne:

  • seminarium jest bezpłatne,
  • podczas seminarium uczestnikom zapewniamy pakiet materiałów informacyjnych, wyżywienie, a dla osób spoza Opola oferujemy nocleg w pokojach dwuosobowych między 1 a 2 dniem seminarium oraz zwrot kosztów podróży według załączonych zasad,
  • liczba miejsc ograniczona,

 


Szczegóły oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/seminaria-w-projekcie-zsk/1136-walidacja-i-zapewnianie-jakosci-w-zsk


Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 11.10.2017 r.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:

Pani Paulina Sobień +48 22 24 17 127| kom.695370615,

Pani Edyta Gajewska 693 920 880

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy