O bioróżnorodności w Saksonii

W dniach od 25 do 27 września odbyły się warsztaty edukacyjne „Dobre praktyki z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności na obszarze Wolnego Kraju Saksonia” zorganizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO, Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji oraz Saksońskie Ministerstwo Krajowe ds. Środowiska i Rolnictwa.

Dwudziestoczteroosobową delegację z Opolszczyzny pod przewodnictwem dr Kazimierza Pyziaka, przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Środowiska oraz Rozwoju Wsi  Sejmiku przywitał w Dreźnie, w Kancelarii Wolnego Kraju Saksonii  Thomas Schmidt,  Minister ds. Środowiska i Rolnictwa.

Podczas trzydniowego pobytu w Saksonii uczestnicy szkolenia zajęli się przede wszystkim tematami z zakresu  strategii bioróżnorodności, ochrony  środowiska, Natury 2000 oraz polityki klimatycznej. W tym celu spotkali się z przedstawicielami  Saksońskiego Ministerstwo Krajowego ds. Środowiska oraz Rolnictwa (SMUL), Saksońskiej Fundacji Przyrody i Środowiska (LaNU) oraz Saksońskiego Urzędu Kraju Związkowego ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii (LfULG).

W programie szkolenia znalazły się również wizyty w:

– Schellehof http://www.schellehof.de , gospodarstwie rolnym realizującym projekt tzw. solidarnego rolnictwa
– Centrum Parku Krajobrazowego Saksońska Szwajcaria http://www.nationalpark-saechsische-schweiz.de
– Ogród botaniczny w Bad Schandau  https://www.botanischer-garten.org/botanischer-garten-bad-schandau/
– Park Narodowy Saksońska Szwajcaria http://www.nationalpark-saechsische-schweiz.de/
–  Park Pillnitz https://www.schlosspillnitz.de , ogromny park miejski przyczyniający się do poprawy jakości życia w Dreźnie oraz utrzymania bioróżnorodności będąc siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt.

Warsztaty odbyły się  w ramach projektu  „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy