Nowe ustawy w zakresie PROW 2014-2020

Na stronie internetowej www.opolskie.pl opublikowane zostały trzy kolejne ustawy dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności uwzględniającej zmiany od 2 września 2017 r. opracowane na podstawie Dz.U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475,
  • Jednolity tekst Ustawy z dnia 31 lipca 2017 r. poz. 1460 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
  • Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. poz. 1475 wersja od 2 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

Link do strony: http://www.bip.opolskie.pl/2016/11/akty-prawne-krajowe/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy