Nowe formularze dokumentów o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 Nowe formularze dokumentów o dofinansowanie wraz z instrukcją ich wypełniania na operacje w zakresie działania „Działania prowadzone w ramach współpracy” w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Pod linkiem zamieszczono następujące dokumenty:

  • Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z jego instrukcją na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania: „Działania prowadzone w ramach współpracy”,
  • Umowa dofinansowania wraz z załącznikami na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania: „Działania prowadzone w ramach współpracy”,
  • Formularz wniosku o płatność wraz z jego instrukcją na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania: „Działania prowadzone w ramach współpracy”.
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy