Kolejne miliony na poprawę środowiska w regionie

Inwestycje warte ponad 45 milinów złotych w subregionie kędzierzyńsko-strzeleckim poprawią komunikację i atrakcyjność gospodarczą. Inicjatywa będzie realizowana na terenie powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego.

Samorządowcy z tych powiatów oraz ośmiu gmin:  Kędzierzyn-Koźle, Cisek, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie podpisali dziś umowy z marszałkiem województwa opolskiego Andrzejem Bułą na projekty związane z tzw. strategią niskoemisyjną. Jej założenia to  inwestycje, które w kompleksowy sposób wpłyną na zmniejszenie emisji CO2 i innych uciążliwych zanieczyszczeń.

– To projekt, który dowodzi tego, że jesteśmy rodziną samorządową, która potrafi ze sobą współdziałać. Kolejne miliony zostaną zainwestowane w naszym mieszkańców. Podkreślam przez ostatnie dni, że wspólnie z samorządami dofinansowujemy te projekty. Dziś mówimy o tym, że wspólne inwestycje już za kilka lat będą służyły nam wszystkim – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Dzięki projektom wybudowanych zostanie ponad 25 kilometrów  dróg rowerowych, ponadto zostaną wybudowane nowe drogi, zatoki autobusowe, parkingi „P&R” (2 obiekty, 219 miejsc) „B&R” (2 obiekty, 85 miejsc). Celem jest  wyprowadzenie ruchu samochodów osobowych z centrum, co wpłynie na ograniczenie produkcji spalin i poprawę komfortu jazdy.

– Zarówno budowa chodników i ścieżek rowerowych, jak i montaż oświetlenia drogowego, mają na celu zwiększenie płynności ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, w tym dostępu do bezpiecznych przystanków – dodaje marszałek.

W Kędzierzynie-Koźlu zaplanowano rozbudowę ulicy Miłej i części ulicy Grunwaldzkiej o ścieżkę rowerową od al. Jana Pawła II do obwodnicy w Kędzierzynie-Koźlu.  Zmodernizowane będzie oświetlenie miejskie, planuje się wymianę 2 560 opraw oświetleniowych i 528 słupów oświetleniowych.

– Każda z gmin musiała pójść na kompromis, aby mądrze podzielić te pieniądze. Region kędzierzyńsko-strzelecki rozwija się dzięki partnerstwu. W Kędzierzynie-Koźlu postawiliśmy na infrastrukturę, która będzie sprzyjała rowerzystom– mówi Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna-Koźla.

Większość należących do subregionu gmin planuje budowę ścieżek rowerowych, parkingów. W Zawadzkiem dodatkowo zbudowane zostanie centrum przesiadkowe w sąsiedztwie dworca kolejowego. Tam też przybędzie 60 nowych miejsc parkingowych.

Powiat strzelecki zaplanował przebudowę drogi powiatowej Zalesie Śląskie – Kędzierzyn–Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim. Dodatkowo wzdłuż inwestycji zbudowana zostanie ścieżka rowerowa o dł. 2,81 km.

– Uzyskujemy bardzo dużo, zakupujemy 15 autobusów dla naszego PKS, remontujemy drogi. Wszystko jest tak przemyślane, aby inwestycje w obu powiatach łączy się. Bez tych pieniędzy y Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, byłoby niemożliwe przeprowadzenie tak szerokich prac – mówi starosta strzelecki Józef Swaczyna.

Dodajmy, że zmodernizowana zostanie również około 7 kilometrów  sieci ciepłowniczej w Kędzierzynie –Koźlu. W wyniku przeprowadzonych działań zostanie ograniczona ilość awarii oraz zmniejszeniu ulegną koszty związane z powstałymi przestojami. Modernizacja sieci nie wpłynie na wzrost cen ciepła.

Ważnym elementem projektów jest wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej Kędzierzyna-Koźla, poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Pole Południowe”. Inwestorzy będą mieć do dyspozycji teren o powierzchni 60,64 ha.

PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy