DBAMY O SIEBIE, ABY DBAĆ O INNYCH – zapraszamy do udziału w projekcie

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Fundacją INTRA zaprasza do udziału w projekcie „DBAMY O SIEBIE,  ABY DBAĆ O INNYCH”. Jest on kierowany do członków rodzin/opiekunów osób dorosłych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze  względu  na upośledzenie umysłowe (01-U) i choroby psychiczne (02-P), bez względu na stopień.

Jego głównym celem jest profilaktyka zdrowia psychicznego członków rodzin, opiekunów, podnoszenie umiejętności pracy z osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym sprawowanie nad nimi opieki i udzielanie pomocy w procesie ich rehabilitacji.

DBAMY O SIEBIE,  ABY DBAĆ O INNYCH – zapraszamy do udziału w projekcie

Projekt będzie realizowany w dwóch powiatach – opolskim i krapkowickim. Z każdego powiatu ze wsparcia może skorzystać 30 osób – członków rodzin, tj. opiekunów ON (łącznie 60 osób). W trakcie realizacji zajęć grupowych zapewniona jest również opieka nad osobą posiadającą orzeczenie.

Uczestnicy projektu (opiekunowie dorosłych ON) mogą wziąć udział w następujących działaniach:

  • szkoleniach edukacyjnych „Zrozumieć chorobę”;
  • warsztatach z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego;
  • grupach wsparcia;
  • indywidualnych konsultacjach psychologicznych;
  • konferencji.

Okres realizacji działań: 29.08.2017-30.11.2017

Kontakt: Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA, tel.  781-041-025, e-mail: biuro@fundacjaintra.org

Szczegóły: http://www.fundacjaintra.org/Dbamy/dbamy.php

Zaproszenie – informacja o projekcie

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy