Można się starać o nagrody i stypendia Marszałka Województwa Opolskiego

Po raz kolejny Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór do nagród i stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego. Jak co roku, w październiku, podczas Regionalnego Święta Edukacji, marszałek wyróżni nagrodami  i stypendiami najzdolniejszych i najaktywniejszych uczestników procesu edukacji.

Zapraszamy:

– doktorantów, studentów i uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie do składania wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego

uczniów wszystkich typów szkół do składania wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny.

Zapraszamy również do składania wniosków o przyznanie Nagrody  Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis za najważniejszą pracę naukową oraz Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji.

Regulaminy nagród i stypendiów wraz z wnioskami dostępne są na stronie internetowej https://www.opolskie.pl/nagrody-w-dziedzinie-edukacji/  .

Wnioski należy dostarczyć w terminie do 5 lipca br. (decyduje data wpływu) listownie na adres:

Departament Edukacji i Rynku Pracy

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

lub bezpośrednio do nowej siedziby Departamentu:

budynek Instytutu Śląskiego,

ul.Piastowska 17 w Opolu

sekretariat –  II p., pok. 204.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy UMWO pod numerem telefonu 77 54 16 536 lub 77 54 16 500.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy