Interpretacja MRiRW dotycząca zasad konkurencyjności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło wyjaśnienia – w sprawie stosowania zasady konkurencyjności – dotyczące trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców do kosztów ogólnych w ramach PROW 2014-2020.

Przypominamy, iż w dniu 18 stycznia weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFRROW w ramach PROW 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz.5).

Poniżej link do pisma o sygnaturze: ROW.wpk.510.41.2017 z dnia 17 maja 2017 r.
http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/05/88.pdf

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy