Dwie dekady zmian w Europie Środkowej – konferencja podsumowująca i otwarcie 3. naboru

Z okazji dwudziestolecia współpracy ponad granicami państw Europy Środkowej Wspólny Sekretariat zaprasza do udziału w Dorocznej Konferencji Programu Interreg Europa Środkowa (21-22 września 2017, Berlin).

Pod szyldem Interreg instytucje z wielu krajów działają wspólnie w projektach transnarodowych, wymieniają się praktykami i tworzą nowe rozwiązania dla Europy Środkowej. O rezultatach tej współpracy będzie można posłuchać między innymi w trakcie tematycznych sesji:
·        innowacyjność,
·        redukcja CO2,
·        zasoby naturalne,
·        dziedzictwo kulturowe,
·        transport i mobilność.

Na konferencji zostanie także ogłoszone otwarcie trzeciego naboru wniosków Interreg Europa Środkowa.  Szczegółowe informacje na temat spotkania są dostępne w programie. http://www.interreg-central.eu/Content.Node/events/Draft-Agenda-Interreg-CENTRAL-EUROPE-Conference.pdf

Już teraz zachęcamy do rejestracji on-line! https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegistrationAE2017

Elementem kampanii promocyjnej (hashtag: #20yearsCE) jest także quiz. https://www.facebook.com/pg/InterregCE/posts/

 

O programie Interreg Europa Środkowa 2014 – 2020

  • Z kim można współpracować: Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regiony Włochy i Niemiec (szczegółowa informacja w załączniku nr 3 do Programu http://www.ewt.gov.pl/media/1206/zalaczniki_ce_pl_rm.pdf
  • Kto może brać udział w projektach: władze centralne i jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, instytucje publiczne, instytucje oraz firmy prywatne z osobowością prawną, instytucje międzynarodowe
  • Tematyka programu: innowacje, zwiększanie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe, powiązania transportowe
  • Budżet programu ze środków EFRR: 246 mln euro
  • Zarządzanie programem: Miasto Wiedeń (Instytucja Zarządzająca), Wspólny Sekretariat z siedzibą w Wiedniu (wsparcie dla aplikantów, przyjmowanie, ocena i monitorowanie projektów itp.).
  • Transnarodowe projekty dotyczą kluczowych wyzwań i szans dla obszaru (analiza SWOT w zał. nr 5 do Programu Współpracy):
    http://www.ewt.gov.pl/media/1206/zalaczniki_ce_pl_rm.pdf
    Przykładowo, projekt FORGET HERITAGE dotyczy nieużywanych budynków zabytkowych (dawne fabryki, szpitale, szkoły, koszary itp.). Celem partnerów jest opracowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań służących ochronie i waloryzacji dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej. Jednym z rezultatów projektu ma być opracowanie modeli zarządzania współpracą publiczno–prywatną z udziałem spółek działających w obszarze kultury i sektora kreatywnego. W projekcie, oprócz partnerów z innych państw, uczestniczą miasta Bydgoszcz i Warszawa. Więcej o projekcie: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html

 

Gdzie szukać informacji:

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy