Spotkania informacyjne na temat programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej z udziałem Polski

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi Województwa Lubuskiego oraz Województwa Opolskiego organizuje Spotkania informacyjne na temat programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej z udziałem Polski.

Spotkanie w Opolu odbędzie się 16 listopada 2016 r. w sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Piastowskiej 14 (program w załączeniu).

Spotkanie w Zielonej Górze odbędzie się 17 listopada 2016 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Podgórnej 7 (program w załączeniu).

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, Europa umożliwiają współpracę z partnerami z UE, Białorusi, Norwegii, Szwajcarii i Rosji w dziedzinach innowacyjności i badań, konkurencyjności MŚP, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej i zasobów kulturowych i naturalnych. Zaangażowanie w międzynarodowe projekty umożliwia współpracę z liderami w danej dziedzinie, dostęp do szeroko rozumianej innowacji oraz funkcjonujących w Europie rozwiązań.

Do udziału w bezpłatnym spotkaniu władze regionalne Lubuskiego i Opolszczyzny serdecznie zapraszają instytucje z innych województw (JST wszystkich szczebli, uczelnie, w tym prywatne, agencje rozwoju, klastry, organizacje pozarządowe, fundacje, podmioty prywatne oraz innych zainteresowanych).

Rejestracja on-line pod adresem: https://europasrodkowa.gov.pl/

Pliki do pobrania:

Program Zielona Góra

Program Opole

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy