3. Nabór wniosków Interreg Europa Środkowa

Informujemy, że trzeci nabór wniosków Interreg Europa Środkowa odbędzie się w okresie 21 września 2017 – 25 stycznia 2018. Nabór będzie miał ograniczony zakres tematyczny (szczegóły w załączniku).

Warunki konkursu, plan szkoleń dla wnioskodawców i dokumenty aplikacyjne są w trakcie przygotowania i będą opublikowane najpóźniej w momencie otwarcia naboru. Zapraszamy do częstego odwiedzania oficjalnej strony programu, prowadzonej przez Wspólny Sekretariat (Wiedeń): www.interreg-central.eu

O programie Interreg Europa Środkowa

·        Zasięg terytorialny: Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regiony Włoch i Niemiec.
·        Partnerzy: władze centralne, JST wszystkich szczebli, instytucje publiczne, podmioty i firmy prywatne z osobowością prawną, instytucje międzynarodowe.
·        Projekty dotyczą kluczowych wyzwań i możliwości obszaru Europy Środkowej.
·        Priorytety: innowacje, w tym m.in. społeczne, zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe, powiązania transportowe.

Przykład projektu z polskim udziałem

Projekt FORGET HERITAGE dotyczy nieużywanych budynków zabytkowych (dawne fabryki, szpitale, szkoły, koszary itp.), zlokalizowanych we Włoszech, Słowenii, Niemczech, Polsce, Chorwacji, Czechach i Węgrzech. Stanowią one element historii społeczności lokalnych, jednak pamięć o nich zanika, a same budynki wywierają negatywny wpływ na tereny je otaczające, tworząc „luki urbanistyczne”. Celem partnerów jest opracowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań służących ochronie i waloryzacji dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej, podnoszących jego wartość ekonomiczną. Przykładowo, modeli zarządzania współpracą publiczno – prywatną poprzez powoływanie spółek działających w obszarze kultury i sektora kreatywnego. W projekcie uczestniczą miasta Bydgoszcz oraz Warszawa.

 

Załączniki:

ICE_3_nabor

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy