Przedsiębiorcy są zadowoleni

Bank Pekao SA po raz siódmy zaprezentował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego raport o sytuacji mikro i małych firm za ubiegły rok.

Wynika z niego, że ogólny poziom koniunktury czyli miary nastrojów wśród przedsiębiorców, jest wysoki. Na poziomie krajowym wynosi 95,4 punktów, wśród opolskich firm – 96 punktów.

Województwo opolskie pod względem gospodarczym sklasyfikowane zostało na dziewiątym miejscu w kraju. Mamy niższy PKB od średniej krajowej (81,2 proc. średniej krajowej), niższe średnie wydatki gmin na 1 mieszkańca – 3.323 złote przy krajowej – 4051 złote oraz niższe średnie wynagrodzenie (91 proc. krajowego). Opolskie może się natomiast poszczycić drugim miejscem w kraju pod względem eksportu – 23 proc. mikro i małych firm deklaruje, że prowadzi działalność eksportową, 30 proc. z nich wprowadziło w swoich przedsiębiorstwach innowacje (średnia krajowa – 24 proc.), 50 proc. przeprowadziło inwestycje, coraz też częściej w ich finansowaniu wykorzystywana jest pomoc zewnętrzna – kredyty bankowe, leasingi.

Na co narzekają opolscy przedsiębiorcy?  Na wysokie koszty pracy, wysokość podatków, a także trudności ze znalezieniem do pracy wykwalifikowanych pracowników. Ich zdaniem zarządzanie firmą utrudnia brak znajomości języków obcych oraz braki w wiedzy specjalistycznej np. związanej z marketingiem.

Z raportu wynika także, że największy wzrost nastąpił w branży produkcyjnej, budowlanej oraz usługach, lekko w tyle pozostał handel.

W drugiej części spotkania głos zabierali przedstawiciele rodzinnych firm. Eugeniusz Kowalcze, współwłaściciel Zakładu Poligraficznego „Sinodruk” w Opolu mówił o potrzebie rozwijania się firmy, by nie wypaść z branży, nie dać się konkurencji i zachować wysoki poziom usług. Z kolei Damian Centarski z Firmy Mochnik Szkło i Lustra opowiadał, że rok temu nastąpiła w niej zmiana pokoleniowa. Rodziców zastąpiła córka, która podjęła decyzję o poszerzeniu usług. Firma świadczy quasi-usługi budowlane związane z wyposażeniem wnętrz w elementy szklane. Buduje kabiny prysznicowe, szklane balustrady, daszki wejściowe. Zakupiła budynek, który obecnie przechodzi modernizację i tam w przyszłym roku przeprowadzi działalność. Bank udzielił kredytu na zakup nieruchomości, z bieżącej działalności prowadzona jest modernizacja. Ostatnim z wypowiadających się był Jarosław Wach, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie, które prowadzi zarówno hospicjum domowe, jak i stacjonarne.

Obecny na spotkaniu z bankowcami marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, mówił, iż co roku samorządowcy uczą się nowych relacji z przedsiębiorcami, a każdy rok jest lepszy, bo każdej ze stron zależy na wzajemnych relacjach. Raport, który Bank Pekao przygotował, jest ważny, bo dzięki niemu ta współpraca coraz lepiej nam wychodzi – powiedział.

MS

 

Nasze serwisy