Podpisano umowę na operację typu “Scalanie gruntów” na kwotę 1,7 mln PLN

W terminie od 3 października do 30 listopada 2016 roku odbył się nabór na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W wyniku rozstrzygniętego naboru 31 marca 2017 roku została podpisana umowa z Powiatem Oleskim na realizację operacji: „Scalanie gruntów obiekt Wygiełdów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski” na kwotę dofinansowania ze środków EFRROW 1,7 mln PLN.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy