Najlepsi dostali stypendia

Trzystu najlepszym uczniom w regionie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła oraz wicemarszałkowie Stanisław Rakoczy i Roman Kolek, wręczyli dyplomy stypendialne.

O tego rodzaju pomoc ubiegać się mogli uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,8 oraz co najmniej 4,6 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych. Stypendia wypłacane będą w ramach projektu „Wspieramy najlepszych”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Uczniowie otrzymywać będą 300 złotych miesięcznie przez dziesięć miesięcy.

Najliczniejsza grupa stypendystów – 45 osób – wywodziła się z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu (dyrektor Aleksander Iszczuk). Łucja Trela z klasy I-G biologiczno-chemicznej dojeżdża do stolicy województwa z Dąbrówki Łubniańskiej. Jest ubiegłoroczną laureatką olimpiady biologicznej. Jej klasowa koleżanka, Julia Miążek skończyła opolskie gimnazjum nr 9 ze średnią 5,3. Interesuje się kulturą, teatrem, sztuką, kinem. Stypendium chciałaby wykorzystać na częstsze wypady do kina i teatru, myśli o kursie doskonalącym język obcy. Ubiega się o stypendium Szkół Zjednoczonego Świata. Przeszła już pozytywnie pierwszy etap. Ma szansę kontynuować przez dwa lata naukę w jednej ze szkół Wielkiej Brytanii lub Austrii.

 

Marszałek Andrzej Buła, gratulując młodzieży, pedagogom i rodzicom, mówił, iż młodzi ludzie są naszą szansą demograficzną, a przyznane wsparcie finansowe pozwoli jeszcze pełniej rozwinąć im skrzydła, poszerzyć wiedzę i umiejętności. – Niezależnie od rozwoju ścieżki zawodowej, a wierzę, że będzie ona obfitowała w sukcesy, życzę wam, byście wykształcili w sobie kompetencje społeczne, potrafili dostrzec drugiego człowieka i jego potrzeby. Życzę wam też mnóstwa uroczystości, na których będziecie doceniani – mówił marszałek.

O stypendia ubiegało się w tym roku szkolnym niemal 2 tysiące uczniów.

MS

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy