Nabór wniosków w ramach Działania 4.3 PO WER

Informujemy o naborze wniosków w ramach Działania 4.3 PO WER. Edukacja, usługi społeczne, rynek pracy, etc.  – projekt z partnerem zagranicznym (UE)  – nowe rozwiązanie lub adaptacja.

  • Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w dniach 04.05-12.05 r.
  • Na konkurs przeznaczonych jest 60 mln zł
  • Maksymalny poziom dofinansowania 97%
  • Minimalna wartość projektu wynosi 500 000,00 zł
  • Zapytania związane z konkursem udzielane są przez IOK za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie, tel.: (22) 378 31 68, w godzinach 09.00-11.00.

 

Szczegóły na:

https://www.power.cpe.gov.pl/wiadomosci/zmiana-regulaminu-konkursu-nr-powr-04-03-00-ip-07-00-001-17,39687

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy