Spotkanie informacyjne dotyczące I konkursu Programu sektorowego INNOship oraz II konkursu Programu sektorowego INNOMOTO w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO IR 2014-2020

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursami w ramach  Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. w Warszawie – Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

 Agenda, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe informacje dostępne pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innomoto2018/aktualnosci/art,6215,spotkanie-informacyjne-dotyczace-i-konkursu-programu-sektorowego-innoship-oraz-ii-konkursu-programu-sektorowego-innomoto-w-ramac.html

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy