EUROQUIZZ– zapraszamy do udziału!

Województwo Opolskie po raz kolejny zostało zaproszone do udziału w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej i regionach partnerskich EUROQUIZZ, organizowanym przez Radę Regionalną Burgundii-Franche-Comté. Do konkursu włączone zostały również partnerskie regiony Kraj Środkowoczeski oraz Nadrenia – Palatynat.

Konkurs jest adresowany do grup złożonych maksymalnie 8 osób z klas pierwszych i drugich wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników i zasadniczych szkół zawodowych) naszego województwa. Liczba grup z danej klasy i szkoły jest nieograniczona. Zastrzeżenie – 1 uczeń może być wskazany tylko w 1 grupie!

Konkurs składa się z pytań ogólnych dotyczących Unii Europejskiej, regionów partnerskich oraz województwa opolskiego.

W konkursie należy odpowiedzieć na pytania zawarte w załączonym formularzu – temat przewodni 2017 r. to „Sztuka”. Można korzystać z  wszelkich dostępnych pomocy i źródeł. Pierwszą nagrodą w Konkursie jest pobyt w Brukseli dla najlepszej grupy. Tam spotykają się młodzi ludzie z Kraju Środkowoczeskiego, Burgundii-Franche-Comté, Nadrenii – Palatynatu i Województwa Opolskiego i razem poznają instytucje europejskie. Ogółem wyjechać może 10 osób: 8 uczniów  i 2 nauczycieli – w tym nauczyciel anglojęzyczny. Wyjazd planowany jest w dniach 7-9 czerwca 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania odpowiedzi do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (45 – 082 Opole, ul. Piastowska 14, tel. 77/54 16 500) w terminie do dnia 24 marca 2017 r.  (decyduje data wpływu). Prosimy również o podanie składu osobowego grupy, uczestniczącej w rozwiązywaniu EUROQUIZZU. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagrody nastąpi 12 kwietnia br.
Obowiązują następujące zasady wyboru:

  1. Największa liczba prawidłowych odpowiedzi.
  2. W przypadku większej ilości prac z tą samą, maksymalną, liczbą poprawnych odpowiedzi, zwycięzca zostanie wyłoniony w dogrywce z udziałem rywalizujących drużyn – bez możliwości odwołania się. Dogrywka polegać będzie na rozwiązaniu przez każdego z członków drużyn testu dotyczącego tematyki tegorocznej edycji oraz wiedzy  o funkcjonowaniu UE
  3. Ewentualna dogrywka odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu 12 kwietnia br.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej listownie.

Zapraszamy WSZYSTKICH do udziału w EUROQUIZZIE i życzymy powodzenia!

Zasady uczestnictwa w konkursie

EUROQUIZ 2017 – pytania

EUROQUIZ 2017 – z odpowiedziami

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy