D 28 LUTEGO 2017 R. ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR WNIOSKÓW OGŁOSZONY PRZEZ STOWARZYSZENIE „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

Informujemy, że Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” na stronie internetowej Stowarzyszenia  zamieściło następujące ogłoszenia o naborach  wniosków:

–  Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie Grantów nr BOWH/O/PG/3/2017 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie: Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Parki;

– Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie Grantów nr BOWH/O/PG/4/2017 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie: Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej i integracyjnej;

– Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie Grantów nr BOWH/O/PG/5/2017 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie: Wsparcie obiektów zabytkowych, archeologicznych i przyrodniczych o szczególnych znaczeniu dla obszaru LGD;

– Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie Grantów nr BOWH/O/PG/6/2017 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie: Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy