Nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r.

Informujemy, że 17 stycznia 2017 r. w życie weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Link:

http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/01/7.2-gospodarka-wodno-%C5%9Bciekowa-PROW-2014-2020_zmiana-1.pdf

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy