Formularze aplikacyjne do poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Formularze wniosku o przyznanie pomocy, umowy, wniosku o płatność wraz z załącznikami dostępne są pod linkiem

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy