Wystawa fotografii pokonkursowych

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zorganizował konkurs fotograficzny „Zadrzewienia z daleka i bliska”. Konkurs  trwał od 14 marca 2016 r. do 4 listopada 2016 r. i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 272 uczestników, którzy nadesłali 1236 zdjęć!

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 19 grudnia 2016 r. o godzinie 11.00 w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, w Opolu. W holu urzędu na Ostrówku zostanie wtedy też otwarta wystawa pokonkursowa, którą będzie można oglądać przez dwa tygodnie.

Na podsumowanie i otwarcie wystawy  zapraszamy wszystkich chętnych, a przede wszystkim laureatów konkursu.

Konkurs zrealizowany został w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 – 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Więcej  – na stronie http://www.zopk.pl/pl/item/1395-konkurs-fotograficzny-rozstrzygniecie

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy