Przyroda w obiektywie dorosłych i dzieci

272 prace i 1236 nadesłanych zdjęć – taki jest efekt tegorocznego konkursu fotograficznego, który jesienią tego roku ogłosił Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Nosił on tytuł „Zadrzewienia z daleka i bliska”.

Otwierając wystawę fotograficzną, będącą pokłosiem konkursu, wicemarszałek Stanisław Rakoczy mówił, iż trzeba nauczyć się myśleć o środowisku w sposób nowoczesny. Bo im bogatsza flora i fauna, tym lepiej każdemu z nas będzie się żyło. – Zwycięzcami tego konkursu, niezależnie od zajętego miejsca, jest każdy. Zrobienie zdjęć wiązało się przecież z osobistym kontaktem z przyrodą – powiedział.

Prace – w trzech kategoriach – oceniło jury od przewodnictwem Sławoja Dubiela. W kategorii „Dzieci i młodzież” I miejsce zdobyła Kinga Wesołowska za zdjęcie „Brzoza i ja”, II zajęła Julia Mielczarek za „Kolory jesieni”, a trzecie Karolina Wiciak za „Świat otulony puchem”.

W kategorii „Dorośli – zestawy zdjęć” laureatem został Kamil Nowak za pracę „Żywioły”, II miejsce zdobył Józef Sieczka za zestaw zdjęć „Nad stawem”, a trzecie Błażej Duk za „Otulone mgłą”.

W kategorii „Dorośli – zdjęcia pojedyncze” jury I miejsce przyznało Romanowi Mehlichowi za pracę zatytułowaną „Ostatni na horyzoncie”, II miejsce wywalczyła Beata Staszczyk za „Kałużę”, a trzecie Maria Fiałkowska za zdjęcie „Między polami”.

Konkurs Zespołu Opolskich Parków Przyrodniczych został przeprowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – oś V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona bioróżnorodności.

Wystawę „Zadrzewienia z daleka i bliska” można oglądać na opolskim Ostrówku do 6 stycznia 2017 roku.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy