Współpraca partnerska uhonorowana

4 listopada w siedzibie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został profesor Ulrlich Trenckmann z kliniki w Hemer w Niemczech.
Odznaczenie jest wyrazem uznania za wybitne zasługi oraz wieloletnią współpracę partnerską w dziedzinie neuropsychiatrii pomiędzy Hans – Prinzhorn – Klinik w Hemer, a Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym w Opolu.
Obecny na uroczystości marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła wyraził wdzięczność za tę współpracę i pogratulował odznaczonemu. – W imieniu własnym oraz obecnego tu przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu naszego sejmiku Norberta Rascha, gratuluję otrzymania tego w pełni zasłużonego honorowego polskiego odznaczenia. W imieniu opolskiej wspólnoty regionalnej wyrażam wdzięczność oraz uznanie za Pana wieloletnią, przyjazną i niezwykle dla nas cenną współpracę w dziedzinie medycyny – mówił.
Marszałek zaznaczył, że wyróżnienia i odznaczenia zobowiązują, i tym samym prosił dalszą pomoc – Mam wielką nadzieję, że pomimo przejścia na emeryturę będzie nam Pan profesor dalej służył pomocą. My jako województwo stajemy przed wyjątkowym wyzwaniem i wielką szansą, związaną z utworzeniem wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim.

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który otrzymał prof. Ulrich Trenckmann jest najwyższym polskim odznaczeniem nadawanym cudzoziemcom, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innym państwami i narodami.

ŁJ

Nasze serwisy