Samorządowcy o Interregu


Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju rozmawiali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego z samorządowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych o programach współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, w których uczestniczy Polska.
Zwracano uwagę, że większe zaangażowanie w sferze międzynarodowej daje wymierne korzyści merytoryczne, wzrasta potencjał instytucjonalny, rosną dodatkowe możliwości finansowe partnerów biorących udział w programach. Dr Monika Strojecka-Gevorgyan z Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju mówiła głównie o dwóch dużych programach – Interregu Regionu Morza Bałtyckiego, do którego należy osiem państw oraz Interregu Europa Środkowa z dziewięcioma państwami. Wskazywała jaki jest zakres tematyczny programów, jak się do nich należy przygotować, na co zwracać uwagę przy okazji naborów.
W drugiej części spotkania odbyły się konsultacje indywidualne potencjalnych beneficjentów z ekspertami punktów kontaktowych.

MS

Nasze serwisy