Informacja w zakresie wskaźników zwodociągowania oraz skanalizowania na potrzeby oceny operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020

przekazane przez MRiRW na podstawie danych GUS na koniec 2014r.

Pliki do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak ROW.wrt.5505.1.2016 z dnia 15.11.216r.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy