Formularze dla poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

Wniosek o przyznanie pomocy, Umowa o przyznaniu pomocy, Wniosek o płatność
Szanowni Państwo

Wzory formularzy: Wniosek o przyznanie pomocy, Umowa o przyznaniu pomocy, Wniosek o płatność dla poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępne są na stronie UMWO w zakładce:

PROW ›› PROW 2014-2020 ›› Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy