Edukacyjne lokomotywy postępu

– Musimy skupić się na uczniach bardzo zdolnych, bo potrzebujemy lokomotyw w życiu gospodarczym i społecznym – mówił Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, prezentując przedstawicielom powiatów i gmin koncepcję działania nowo powołanej instytucji, powstałej z połączenia Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji i Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej.

W planach jest m.in. powołanie rady ds. innowacji i eksperymentu, która wspierałaby Regionalny Zespół w zakresie pomysłów i niestandardowych działań. W jej skład weszliby przedstawiciele uczelni, nadzoru pedagogicznego, wybrani dyrektorzy szkół i doradcy metodyczni, a także organizatorzy oświaty z gmin i starostw. Rada promowałaby eksperymenty w edukacji, nadawała certyfikaty np. opolskim miejscom edukacji bezpośredniej. Taki opolski szlak miejsc edukacji, gdzie młodzież uczyłaby się w terenie, tworzy się. Ma składać się z kilkunastu punktów, które spełniać mają określone standardy oraz posiadać – po spełnieniu warunków – certyfikat.
Innym z planowanych przedsięwzięć jest też powołanie szkoły ćwiczeń. – Z podobnym pomysłem – jak informował dyrektor Lesław Tomczak – wyszło także Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale nie jest to nazwa zastrzeżona i możemy utworzyć lokalne szkoły ćwiczeń, które będą miejscem wdrażania nowych metod szkolenia nauczycieli i nauczania uczniów, zarówno w wersjach tradycyjnych, jak i elektronicznej. Powstaną też inkubatory rozwoju talentów, miejsce, w którym niezwykła młodzież oraz wyjątkowi nauczyciele będą się spotykać.

Obecny na spotkaniu wicemarszałek Stanisław Rakoczy mówił, iż Zarząd Województwa Opolskiego przywiązuje do edukacji ogromną wagę. – Bez waszego udziału przedsięwzięcia zaproponowane przez RZPWE nie miałyby sensu. A uczeń i jego przyszłość, to przyszłość regionu – mówił wicemarszałek.

MS

Nasze serwisy