Obchody rocznicy wybuchu wojny

Dnia 1 września w całym regionie odbywały się spotkania rocznicowe i apele pamięci. Obchody 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły uroczystości w Łambinowicach, a zakończyły wieczorne w Opolu.

Uroczystość w Łambinowicach, zorganizowana przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz gminę Łambinowice, zgromadziła przede wszystkim kombatantów. Pod pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Później, w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych odbyło się rocznicowe spotkanie.
Wieczorne obchody w stolicy województwa, w których wzięli udział licznie zgromadzeni Opolanie wspólnie z przedstawicielami władz, harcerzami i kombatantami, rozpoczęło wręczenie odznaczeń, przyznanych przez kombatantów. Odznaczenie otrzymała 10 Opolska Brygada Logistyczna, a sztandar brygady odznaczeniem udekorował wiceprezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych komandor Henryk Leopold Kalinowski. Wśród uhonorowanych znalazł się także ksiądz biskup Andrzej Czaja, medalem Pro Patria odznaczono także wicemarszałka Stanisława Rakoczego.

Prezes Opolskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk. Stanisław Szelka zabierając głos przypominał historię działań wojennych i niezwykłe dokonania żołnierzy polskich.
Wicemarszałek Stanisław Rakoczy zauważał, że szczęśliwie dla Polski i Polaków data 1 września 1939 r. jest coraz bardziej odległa. – Ale tym bardziej warto pamiętać, że ta data to także wielka nauka i przestroga, że suwerenność narodowa i pokój to cenne dary, które – zwłaszcza w obliczu niepokoju po wschodniej granicy Polski i europejskiego kryzysu migracyjnego – wymagają naszej nieustannej troski , ochrony i umacniania – mówił.
Uroczystości zakończyło złożenie wiązanek oraz zapalenie zniczy pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego. Niezwykły klimat nadały także płonące pochodnie, o które zadbali opolscy harcerze.

Nasze serwisy