Nowe formularze wniosków oraz umów w wersji 2Z dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Samorządu Województwa Opolskiego dostępne są formularze wniosków w ramach poddziałania 19.2 w wersji 2Z.

Dokumenty:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,
  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW 2014-2020,
  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

dostępne są:

na stronie głównej ARiMR

Dla Beneficjenta >>> Wnioski PROW 2014 – 2020 >>> Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

na stronie UMWO w zakładce:

PROW ›› PROW 2014-2020 ›› Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy