Rozwój zrównoważony i współpraca

Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki spotykał się dziś w Opolu z samorządowcami i przedsiębiorcami. Te spotkania zorganizowano w ramach konsultacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Podczas spotkania z przedstawicielami samorządów wicepremier Mateusz Morawiecki mówił m.in. o tym, że działać trzeba wspólnie. – Tylko ścisła współpraca samorządów, przedsiębiorców i administracji publicznej gwarantuje nowe perspektywy wzrostu. Ten trójkąt współpracy jest najważniejszy – mówił. Wskazywał także najważniejsze filary strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Wśród nich wymienił m.in. konieczność wzrostu eksportu, przy czym powinien to być przede wszystkim wzrost eksportu naszej rodzimej produkcji. Wskazał także reindustrializację, czyli wspieranie, np. poprzez granty czy Polski Fundusz Rozwoju branż, mających największy potencjał generowania wartości dodanej. Przypominał, że jednym z priorytetów jest rozwój nowoczesnych technologii. Podkreślał, że strategia zakłada rozwój zrównoważony, co jest szczególnie istotne dla ośrodków poza oddziaływaniem dużych metropolii, takich jak choćby województwo opolskie. – Im bardziej zrównoważony będzie rozwój gospodarczy, tym silniejsza będzie gospodarka Polski – mówił.

W dość krótkiej dyskusji podczas spotkania głos zabrał m.in. marszałek Andrzej Buła, który – jako członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Regionalnej – pracował już nad projektem strategii podczas ostatniego spotkania Komitetu. – Wiem, że do końca września mamy czas na zgłaszanie uwag, ja jednak chcę powiedzieć o czterech dla nas najważniejszych sprawach już teraz – mówił. Mówił, że strategia zakłada szczególne wsparcie regionów Polski Wschodniej i Śląska, a jednocześnie wskazuje trzy województwa (zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i opolskie) zagrożone spadkiem dynamiki rozwoju. – Dlatego też będziemy postulować, by także województwo opolskie znalazło się wśród tych regionów, które wyma

gają szczególnego wsparcia – informował. – Będziemy także postulować o wsparcie Opola. W dokumencie jest mowa o wsparciu dla miast średniej wielkości od 20 do 100 tysięcy mieszkańców, a także o wsparciu metropolii, powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Chcemy, by i Opole wśród takich miast objętych wsparciem się znalazło – mówił. Marszałek zwrócił także uwagę na fakt, iż strategia wskazuje kilka strategicznych dla kraju inteligentnych specjalizacji, które będą wspierane ze specjalnych środków. – Czy nasze regionalne inteligentne specjalizacje też będą miały szansę na takie wsparcie z programów krajowych? – pytał. I wreszcie zwrócił uwagę na to, że dziś polityka rozwoju regionalnego jest uzależniona od decyzji rządowych i udziału w podatkach. – Województwo nie ma własnych podatków, ma tylko udziały w podatkach CIT i PIT. Teraz prowadzone są prace nad ustawą o samorządach, warto więc na to zwrócić uwagę – zakończył marszałek.

Wicepremier Morawiecki zgodził się, że wzmocnienie podatkowe samorządów jest bardzo ważne mówiąc, ze trzeba zostawić podatki tam, gdzie są wypracowywane. Jednocześnie zgodził się z sugestią marszałka, dotyczącą zapisania w strategii szczególnego wsparcia dla Opola i opolskiego.
Po spotkaniu z samorządowcami wicepremier Mateusz Morawiecki spotkał się także z przedstawicielami biznesu.

VR

Nasze serwisy