260 mln zł dla przedsiębiorców w tym roku

260 mln zł – to łączna pula unijnego wsparcia dostępna dla przedsiębiorców z województwa opolskiego w tegorocznych naborach ogłaszanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Pierwsze pieniądze dla firm, które pozyskały wsparcie w naborze na współpracę gospodarczą i promocję, właśnie są wypłacane.

Do 11 lipca unijne dotacje, przyznane opolskim firmom w ramach naboru na współpracę gospodarczą i promocję, trafiły na konta 9 przedsiębiorstw z regionu. Łącznie jest to wartość ponad pół miliona zł (510 398,03 tys. zł). Pieniądze te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Poszczególne firmy otrzymały pierwsze wnioskowane transze w wysokości od niespełna 9,5 tys. zł do ponad 163,7 tys. zł. Pieniądze przelane tym przedsiębiorstwom stanowią na obecnym etapie zaledwie część wartości całych ich projektów, wciąż jeszcze realizowanych. Marszałek Andrzej Buła zachęca przedsiębiorców, by dzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji i rozliczania projektów. – Naszym dążeniem jest jak największa pomoc przedsiębiorcom i reagowanie na pojawiające się problemy – mówi.

Wśród firm, które już otrzymały wypłaty pierwszych unijnych dotacji z perspektywy finansowej 2014-2020, znalazły się m.in. Nela-One i Gniotpol. Przedstawiciele tych firm chwalą i możliwość korzystania z unijnej pomocy, i uproszczone w tej perspektywie procedury rozliczania projektów. Jarosław Thym z firmy Nela-One podkreśla, że ryczałtowe wypłaty kolejnych transzy pieniędzy uwalniają firmy od konieczności wykładania na długi czas własnych pieniędzy na projekty, zaś Wojciech Gniot z Gniotpolu mówi, że unijna pomoc pozwala nie tylko na zdobywanie nowych rynków, ale i na szybsze uzyskiwanie koniecznych na tych rynkach certyfikatów przez wyroby polskiego przemysłu.

Nabór, o którym mowa, ogłaszany był jeszcze w roku ubiegłym. Dotyczył wsparcia m.in. promocji firm w kraju i za granicą np. na targach; wchodzenia na nowe rynki; wprowadzania na rynek nowych produktów czy usług oraz zwiększania eksportu. W puli było 14,65 mln zł. W sumie w ramach tego naboru złożone zostały 104 wnioski o unijne dofinansowanie. Po ocenie do dofinansowania już w tym roku zatwierdzono 50 z nich. Łącznie we wszystkich ogłaszanych w tym roku przez OCRG naborach do rozdysponowania wśród opolskich firm będzie natomiast 260 mln zł.

95 mln zł z tej puli przeznaczono na nabór na innowacje w przedsiębiorstwach zakończony już w kwietniu. Pieniądze te mogą być przeznaczone przez firmy np. na projekty dotyczące budowy, rozbudowy czy zakupu wyposażenia zaplecza badawczo-rozwojowego; finansowania procesu powstawania innowacji lub jego elementów, np.: badań naukowych i przemysłowych; prac demonstracyjnych; linii pilotażowych czy pierwszej produkcji. Przedsiębiorcy złożyli w nim aż 54 wnioski na łączną sumę dofinansowania ok. 180 mln zł.
Kolejny nabór na innowacje dla firm ma się odbyć jeszcze w tym roku w grudniu. Tym razem w puli na dotacje będzie 40 mln zł.

W czerwcu ogłoszony został natomiast nabór dotyczący tzw. infrastruktury usług społecznych. W puli na ten cel jest 75 mln zł. Nabór kierowany jest do mikro, małych i średnich firm z woj. opolskiego. Pieniądze można w nim pozyskać na adaptację, remont lub przebudowę lokalu czy budynku, a także na budowę, rozbudowę lub nadbudowę budynku, a inwestycje te – zarówno w infrastrukturę, jak i wyposażenie lokali i budynków – mają dawać możliwość świadczenia usług na rzecz tzw. osób niesamodzielnych, np. niepełnosprawnych czy starszych. Planowane przez przedsiębiorców w ramach tego naboru inwestycje mogą dotyczyć dziennych lub całodobowych domów opieki, a także tzw. mieszkań wspieranych (np. dla osób starszych) czy mieszkań treningowych (np. dla osób opuszczających domy dziecka).

W kolejnych miesiącach zostaną jeszcze ogłoszone następujące nabory:
– na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach (pula na dofinansowanie – 17,4 mln zł; planowany termin ogłoszenia – III Kwartał 2016 r.); Mogą to być np. dotacje na informatyczne systemy obsługi klientów działające zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy przedsiębiorcą a jego klientem, czy systemy informatyczne i komunikacyjne usprawniające działalność firm;
– nowe produkty i usługi w małych i średnich firmach na obszarach przygranicznych (pula na dofinansowanie – 16 mln zł; planowany termin ogłoszenia – październik 2016); Obszary przygraniczne to powiaty: nyski, prudnicki i głubczycki.
– efektywność energetyczna w małych i średnich przedsiębiorstwach (pula na dofinansowanie – niespełna 16 mln zł; planowany termin ogłoszenia – IV kwartał (grudzień) 2016 r.) Nabór ten kierowany będzie do przedsiębiorców z powiatów: nyskiego, prudnickiego, głubczyckiego, brzeskiego i namysłowskiego.

Ogółem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2014-2020 dostępnych będzie blisko 950 mln euro. Na innowacje w przedsiębiorstwa w tym okresie przeznaczonych ma być ok. 61,6 mln euro, a na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu łącznie ponad 160 mln euro.

Na podst. materiału OCRG

Nasze serwisy