Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny obchodów Roku 100-lecia niepodległości oraz 20-lecia samorządności wojewódzkiej i powiatowej

 • Joanna Ojdana, Muzeum Śląska Opolskiego
 • Leokadia Kubalańca, Forum Seniorów Samorządu Województwa  Opolskiego
 • Bogusław Sałatyński, Związek Emerytów i Rencistów
 • Magdalena Pobóg-Lenartowicz, Związek Harcerstwa Polskiego
 • Michał Markowicz, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
 • Mateusz Wrotny, Forum Młodzieży Województwa Opolskiego
 • Izabela Kaczyńska – Samorząd studencki, Uniwersytet Opolski
 • Dominika Świerczyńska – Samorząd studencki, Politechnika Opolska
 • Dominika Michna – Samorząd studencki, PWSZ w Nysie
 • Jadwiga Kulczycka, LGD Zielony Szlak
 • Danuta Bajak, Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych
 • Gerard Halama, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS
 • Andrzej Borowski – Zarząd Wojewódzki Związku OSP
 • Irena Kalita – Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
 • Wanda Nowak – Okręg Opole Światowego Związku Żołnierzy AK

Nasze serwisy