100-lecie niepodległości i 20-lecie samorządu województw i powiatów

Sejmik Województwa Opolskiego na sesji w dniu 28 listopada 2017 r. przyjął jednogłośnie rezolucję o ogłoszeniu roku 2018 rokiem 100-lecia niepodległości oraz 20-lecia samorządności wojewódzkiej i powiatowej.

 

100-lecie niepodległości i 20-lecie samorządu województw i powiatów

 

Obchody rocznic w regionie będą się odbywać pod wspólnym hasłem „Polska – Samorząd – Wspólnota”. Sejmik zwrócił się również do wszystkich mieszkańców regionu, samorządów oraz instytucji i stowarzyszeń o aktywne włączenie się i podejmowanie działań dla uczczenia  jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski i 20-lecia samorządności województw i powiatów. Te dwie rocznice stanowią doskonałą okazję do upamiętnienia wydarzeń i osób, dzięki którym mieszkańcy Polski, w tym także województwa opolskiego, mogą się dziś cieszyć z życia w wolnym i demokratycznym kraju.

Tekst rezolucji

Informacje o organizacji jubileuszu

Komitet Honorowy obchodów  jubileuszu

Komitet Organizacyjny obchodów jubileuszu

Wzory graficzne do wykorzystania podczas organizacji wydarzeń jubileuszowych

Kontakt

Nasze serwisy