XXXVIII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 25/01/2022
10:00 - 13:00


XXXVIII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in. informacje pt. „Edukacja kulturowa społeczeństwa na wszystkich etapach edukacyjnych i osób dorosłych (ustawiczna) – analiza aktualnych działań i możliwości rozwoju”, kształcenie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w województwie opolskim.

Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2023; zmiany uchwały sejmiku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu; pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej – drogi wojewódzkiej    o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej; wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Opolskiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego; zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Opolskiego na 2022 rok; rozpatrzenia petycji dotyczącej usprawnienia procesu legislacyjnego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Uczestnicy: Radni województwa opolskiego, zarząd województwa

– Sesja on-line.

Transmisja obrad na stronie https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#

Nasze serwisy