XXXVII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 21/12/2021
10:00 - 13:00


XXXVII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in. podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030, zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 oraz podjęcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok – omówienie przez Marszałka Województwa projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 oraz projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 oraz opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok, przedstawienie zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok z uwzględnieniem opinii i wniosków poszczególnych komisji oraz wniosków radnych, które nie zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej, przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok i autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 oraz stanowiska Zarządu Województwa do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu złożonych przez Komisję Finansów i Mienia Województwa, przedstawienie wniosków komisji i radnych, które nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów i Mienia Województwa w zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok, głosowanie wniosków komisji i radnych, które nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów i Mienia Województwa w zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok oraz wniosków Komisji Finansów i Mienia Województwa, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd w przedstawionej autopoprawce do projektu uchwały budżetowej

głosowanie projektów uchwał: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030, w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok

Podjęcie uchwał w sprawie: uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2022 rok, uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego na 2022 rok,  rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia na terenie Gminy Reńska Wieś zakazu spalania w urządzeniach grzewczych paliw innych niż proekologiczne.

Szczegółowy program i projekty uchwał na stronie: https://bip.opolskie.pl/2021/12/xxxvii-sesja-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-dniu-21-grudnia-2021r/

Uczestnicy: Radni województwa, członkowie zarządu województwa, zaproszeni goście

– Sesja odbędzie się na platformie zoom, transmisja on-line na stronie https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#

Nasze serwisy