XXXV SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 26/10/2021
10:00 - 12:00


XXXV SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in. podsumowanie inwestycji „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”;  przedstawienie założeń programu regionalnego “Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”.; podsumowanie realizacji projektu unijnego RPO pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”; stan realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Opolskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Podjęcie uchwał w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok; zmiany uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Skoroszyce; przyjęcia programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok; wyboru firmy audytorskiej do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego – Województwa Opolskiego za 2021 i 2022 rok;  określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach (obręb Dobra, gmina Strzeleczki).

Uczestnicy: Radni województwa opolskiego, zarząd województwa

– Sesja on-line. Transmisja obrad na stronie https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#

Nasze serwisy