XXVIII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 30/03/2021
10:00 - 13:00


XXVIII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in. informacja nt. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, sprawozdanie ze współpracy Województwa Opolskiego z zagranicą w 2020 roku, informacja dotycząca wykonania w 2020 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2025 oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2025.

Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok; udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej; określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie; określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2021 roku do Województwa Opolskiego; określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Opolskie; przyjęcia Regulaminu Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/ słuchaczy/ studentów.

Szczegółowy program i projekty uchwał na stronie https://bip.opolskie.pl/2021/03/xxviii-sesja-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-dniu-30-marca-2021r/

Uczestnicy: Radni województwa, członkowie zarządu województwa

– Sesja odbędzie się na platformie zoom, transmisja on-line na stronie https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/# 

Nasze serwisy