XXVIII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 23/02/2021
10:00 - 13:00


XXVIII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Opolskiego. Informacja pt. ”Podsumowanie realizacji marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej za 2020 r.”, sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli i Biura Województwa Opolskiego w Moguncji w roku 2020.

Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok; wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej gminom Reńska Wieś,  Skoroszyce i  Kluczbork; zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Medycznych w Branicach; określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 r. na terenie województwa opolskiego.

Szczegółowy program i projekty uchwał na stronie https://bip.opolskie.pl/2021/02/xxvii-sesja-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-dniu-23-lutego-2021r/

Uczestnicy: Radni województwa, członkowie zarządu województwa

– Sesja odbędzie się na platformie zoom, transmisja on-line na stronie https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/# 

Nasze serwisy