XXIX SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 27/04/2021
10:00 - 13:00


XXIX SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in.  analiza sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2020 roku, informacja pn. „Stan sanitarno-higieniczny województwa opolskiego za 2020 rok”, informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 2020 rok.

Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok; wyrażenia zgody na zawarcie w 2021 roku umowy   pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Głubczyckim o dofinansowanie robót budowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie; określenia terminów zakończenia okresów zbioru gatunków roślin uprawnych w województwie opolskim; określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie Jednostki Wojskowej nr 2286 (Szumirad).

Szczegółowy program i projekty uchwał na stronie https://bip.opolskie.pl/2021/04/252937/

Uczestnicy: Radni województwa, członkowie zarządu województwa, zaproszeni goście

– Sesja odbędzie się na platformie zoom, transmisja on-line na stronie https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#

Nasze serwisy