XXIII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 27/10/2020
12:00 - 14:00


XXIII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in. informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020, podjęcie uchwał w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2020 r.; przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie racjonalnej i bezpiecznej realizacji zmian w ochronie zdrowia psychicznego”; w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dot. przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”; powołania Rady Społecznej Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu; rozpatrzenia skarg na działalność Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu i na działanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki; rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały w sprawie przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodzin”; podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 2019 roku.

Uczestnicy: Radni województwa, członkowie zarządu województwa

– Sesja odbędzie się na platformie zoom, transmisja on-line na stronie https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/# 

Nasze serwisy