XIII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 17/12/2019
09:30 - 13:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna Orła Białego


XIII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in. podjęcie uchwał w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego” Edwardowi Głowackiemu oraz Henrykowi Kosidło, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 i uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2020 rok.

Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019 -2023 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok, wyboru firmy audytorskiej do wykonywania zadania pod nazwą „Badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego  – Województwa Opolskiego za 2019 i 2020 rok, uchylenia uchwały Sejmiku dot. pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich, uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2020 rok, uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego na 2020 rok, rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów odnoszącej się do radnych Województwa Opolskiego.

Sprawozdanie Zarządu Województwa Opolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w III kwartale 2019 roku.

Godz. 13.30 – spotkanie opłatkowe zarządu województwa, radnych województwa, pracowników UMWO i dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych

Uczestnicy: Radni województwa opolskiego, zarząd województwa, zaproszeni goście

Sala konferencyjna Orła Białego, Ostrówek

Nasze serwisy