Webinarium dla potencjalnych beneficjentów działania RPO dot. dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 26/05/2021
10:00 - 12:00


Webinarium dla potencjalnych beneficjentów działania RPO dot.  dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki  nad osobami starszymi,  w  tym z niepełnosprawnościami

Organizacja: Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO

– Spotkanie on-line

Nasze serwisy