VIII spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 24/02/2022
10:00 - 11:30


VIII spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem – m.in. zadania podejmowane w zakresie systemu monitorowania i ewaluacji w ramach polityki regionalnej; wyniki raportu pn. „Postawy mieszkańców województwa opolskiego wobec cudzoziemców” oraz wnioski i rekomendacje w zakresie wsparcia konkurencyjności i innowacyjności MŚP. W trakcie spotkania przedyskutowane zostaną również kwestie związane z ewaluacją polityki spójności po 2021 roku

Uczestnicy: Wicemarszałek województwa Zuzanna Donath – Kasiura, członek zarządu województwa Szymon Ogłaza

Spotkanie on-line

Nasze serwisy