VII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 28/05/2019
10:00 - 12:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna Orła Białego


VII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in. informacje: Prokuratora Okręgowego w Opolu nt. stanu przestępczości i jej zwalczania na terenie województwa opolskiego, o działalności w 2018 roku Państwowej Inspekcji Pracy, nt. realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2015” w 2018 roku.

Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2023 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok, w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich, dofinansowania na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie prac renowacyjnych przy zabytkach znajdujących się na obszarze województwa opolskiego, w sprawie zmiany statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, z realizacji programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r., sprawozdanie z realizacji zadań w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w roku 2018, informacja pt. „Analiza wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2018 r.”.

Uczestnicy: Radni województwa opolskiego, zarząd województwa, zaproszeni goście

 

Nasze serwisy