Spotkanie integracyjno–edukacyjne rodzin pn. Piaskownica

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 07/08/2021
14:00 - 15:00


Spotkanie integracyjno–edukacyjne rodzin pn. Piaskownica

PIASKOWNICA realizowana jest w ramach  projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”  – lider projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Uczestnicy: Wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura

– Boisko przy zespole szkolno-przedszkolnym w Białej

Nasze serwisy