Spotkania związane z przekazaniem tablic informacyjnych Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w gminie Biała

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 24/07/2020
11:30 - 13:00


Spotkania związane z przekazaniem tablic informacyjnych Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w gminie Biała –  przejazd do sołectw, w których zrealizowano zadania w ramach MIS: w sołectwach Otoki, Wilków, Radostynia, Gostomia, Olbrachcice, Górka Prudnicka, Miłowice, Kolnowice i Śmicz w ramach MIS prowadzono prace remontowe w budynkach świetlic wiejskich

Uczestnicy: Marszałek województwa Andrzej Buła

– gmina Biała

Nasze serwisy