Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 24/03/2022
14:00 - 15:30


Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu Sejmiku Województwa – m.in. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej

Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022, sprawozdanie ze współpracy Województwa Opolskiego z zagranicą w 2021 roku, pomoc Samorządu Województwa Opolskiego Ukrainie, informacja z wdrażania i realizacji 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu

Obywatelskiego

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

Spotkanie on-line

Nasze serwisy