Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 20/05/2021
14:00 - 15:30


Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu Sejmiku Województwa  – m.in. rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Opolskiego za rok 2020, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r., informacja w sprawie realizacji przez Marszałka Województwa Opolskiego w 2020 roku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy