Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku Województwa

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 21/01/2019
15:00 - 16:30

Lokalizacja
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO


Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Opolskiego na 2019 rok, informacja o planowanych w 2019 roku pracach Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu oraz najważniejszych wydarzeniach i imprezach promujących region, planowanych wizytach i rewizytach z regionów partnerskich, których organizację zaplanowano na 2019 rok – posiedzenie w Departamencie – poznanie zakresu pracy Departamentu oraz zakresu obowiązków poszczególnych pracowników, informacja o regionach partnerskich – prezentacja

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

 

Nasze serwisy